Záruky

Dle zákona č. 40/1964 Sb.  § 654 „Zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci“ je záruční lhůta na opravy 3 měsíce.
Na opravy poskytuji záruku 6 měsíců.
Záruka se vztahuje jen na materiál, náhradní díly a práce použité a provedené v souvislosti s opravou či renovací.
Záruka se nevztahuje na závady nesouvisející s opravou či renovací, závady vzniklé vnějším poškozením věci nebo nesprávnou manipulací či obsluhou.

 

Kontakt

Ing. Radomír Uher Hodinářství - Uher
Tovačovského 10
Prostějov
796 01
582 366 515, mob. 728 444 173

ruher.pv@quick.cz